Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.16.2018

"Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 282,5 2018.07.10 47

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 63,4 2018.07.24 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 161,1 2018.07.10 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 202586,0 2018.07.10 67
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 122,0 2018.07.10 33
Formularz oferty doc 112,5 2018.07.10 34
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 83,0 2018.07.10 39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 127,5 2018.07.10 34
Projekt umowy doc 639,0 2018.07.10 33
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia docx 86,4 2018.07.10 38
Wykaz robót budowlanych doc 88,0 2018.07.10 37
Wykaz osób doc 301,5 2018.07.10 32
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,3 2018.07.10 35

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 117,6 2018.07.24 34

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 121,3 2018.07.24 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 117,8 2018.08.03 117
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 115,9 2018.07.24 52

Pobierz wszystkie dokumenty