Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.16.2018

"Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 282,5 2018.07.10 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 161,1 2018.07.10 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 202586,0 2018.07.10 14
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 122,0 2018.07.10 6
Formularz oferty doc 112,5 2018.07.10 6
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 83,0 2018.07.10 6
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 127,5 2018.07.10 6
Projekt umowy doc 639,0 2018.07.10 5
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia docx 86,4 2018.07.10 6
Wykaz robót budowlanych doc 88,0 2018.07.10 8
Wykaz osób doc 301,5 2018.07.10 6
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,3 2018.07.10 9

Pobierz wszystkie dokumenty