Szczegóły ogłoszenia

DT.270.2.5.2018

"Zakup paliw płynnych w latach 2018-2021 dla pojazdów Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 122,8 2018.07.10 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 63,0 2018.07.10 5
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 209,5 2018.07.10 8
SIWZ pdf 748,6 2018.07.10 8
Załącznik nr 1 do SIWZ_formukarz ofertowy doc 59,5 2018.07.10 7
Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ doc 209,5 2018.07.10 4
Załącznik nr 3 do SIWZ_projekt umowy pdf 249,7 2018.07.10 5
Załącznik nr 4 do SIWZ_ośw. dot. gr. kapitał. doc 63,0 2018.07.10 7
Załącznik nr 5 do SIWZ_ośw. dot. podstaw do wyklucz. docx 18,6 2018.07.10 5
Załącznik nr 6 do SIWZ_RODO doc 32,5 2018.07.10 4

Pobierz wszystkie dokumenty