Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.22.2018

"Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku administracyjnego Nadleśnictwa Trzebież w Zalesiu 1, działka nr ewid. 535/2, gmina Police oraz na jej podstawie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji powyższego budynku."

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 186,5 2018.07.09 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
20180710_090542 jpg 3518,3 2018.07.09 46
20180710_090629 jpg 3057,7 2018.07.09 28
20180710_090712 jpg 2931,7 2018.07.09 29
20180710_090907 jpg 2987,8 2018.07.09 37
Oświadczenie o posiadaniu kompetencji pdf 159,8 2018.07.09 29
Wzór oferty pdf 155,4 2018.07.09 31
Wzór umowy 1 pdf 145,9 2018.07.09 38

Pobierz wszystkie dokumenty