Szczegóły ogłoszenia

BP.271.40.2018.BS

"Budowa Przyjaznego Ogrodu Życzliwości przy Przedszkolu Nr 5 w Śremie - II przetarg."

Gmina Śrem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 53,6 2018.07.06 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,3 2018.07.06 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2018.07.06 33
formularz ofertowy docx 29,2 2018.07.06 36
karta gwarancyjna doc 49,0 2018.07.06 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2018.07.06 29
wzór umowy roboty budowlane doc 93,0 2018.07.06 35
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.07.06 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AED_Plus_instrukcja_mini pdf 448,7 2018.07.06 43
Ogłoszenie nr 585364 pdf 270,9 2018.07.06 35
Ogólna STWiOR - POŻ doc 121,5 2018.07.06 36
OPIS TECHNICZNY POŻ docx 1282,4 2018.07.06 32
POŻ KOSZTORYS INWESTORSKI - przedmiar pdf 230,3 2018.07.06 33
Przyjazny Ogród Życzliwości4-Layout pdf 308,8 2018.07.06 34
Przyjazny Ogród Życzliwości4-Layout1 pdf 372,7 2018.07.06 49
Przyjazny Ogród Życzliwości4-Layout2 pdf 372,7 2018.07.06 34
Przyjazny Ogród Życzliwości4-Layout3 pdf 372,7 2018.07.06 33
Przyjazny Ogród Życzliwości4-Układ1 pdf 375,9 2018.07.06 34
Przyjazny Ogród Życzliwości4-Układ2 pdf 547,0 2018.07.06 33
Przyjazny Ogród Życzliwości4-Układ2- pdf 547,0 2018.07.06 41
Przyjazny Ogród Życzliwości4-Układ3 pdf 210,9 2018.07.06 33
Przyjazny Ogród Życzliwości4-Układ4 pdf 194,1 2018.07.06 34
Przyjazny Ogród Życzliwości4-Układ4a pdf 210,7 2018.07.06 31
Przyjazny Ogród Życzliwości4-Układ5 pdf 231,3 2018.07.06 32
Przyjazny Ogród Życzliwości4-Układ6 pdf 158,2 2018.07.06 32
Przyjazny Ogród Życzliwości4-Układ7 pdf 159,4 2018.07.06 34
STWiORB-BUDOWLANA POŻ doc 433,0 2018.07.06 34
załączniki do siwz zip 6311,2 2018.07.06 32

Pobierz wszystkie dokumenty