Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-38/18

"Opieka serwisowa oprogramowania Infomedica i AMMS w SZOZnMiD w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP docx 26,4 2018.07.06 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 405,8 2018.07.06 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,9 2018.07.06 6
Formularz oferty docx 27,0 2018.07.06 6
Opis przedmiotu zamówienia doc 67,0 2018.07.06 4
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,4 2018.07.06 4
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 41,4 2018.07.06 5
Wykaz osób doc 36,0 2018.07.06 6
Wykaz usług doc 31,5 2018.07.06 3
wzór umowy pdf 211,0 2018.07.06 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 37,9 2018.07.16 1

Pobierz wszystkie dokumenty