Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-38/18

"Opieka serwisowa oprogramowania Infomedica i AMMS w SZOZnMiD w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP docx 26,4 2018.07.06 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 405,8 2018.07.06 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,9 2018.07.06 19
Formularz oferty docx 27,0 2018.07.06 22
Opis przedmiotu zamówienia doc 67,0 2018.07.06 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,4 2018.07.06 17
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 41,4 2018.07.06 21
Wykaz osób doc 36,0 2018.07.06 20
Wykaz usług doc 31,5 2018.07.06 16
wzór umowy pdf 211,0 2018.07.06 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 37,9 2018.07.16 25

Pobierz wszystkie dokumenty