Szczegóły ogłoszenia

NA/P/199/2018

"Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Komputerowe metody analizy przepływów w środowisku ANSYS”."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 49,9 2018.07.06 87

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,0 2018.07.11 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 125,8 2018.07.06 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.07.06 31
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.07.06 29
Umowa powierzenia NA-P-135-2018- Szkolenie pilotów doc 89,0 2018.07.06 31
Wykaz osób docx 22,4 2018.07.06 39
Wykaz usług- kryterium docx 22,0 2018.07.06 34
Wzór oferty na dostawy docx 92,6 2018.07.06 29
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 87,7 2018.07.06 33
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.07.06 33

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 82,1 2018.07.11 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 83,7 2018.07.11 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 82,5 2018.07.17 22

Pobierz wszystkie dokumenty