Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.18.2018

"Przedmiotem zamówienia jest: asfaltowanie dróg na terenie Gminy Niepołomice z wykonaniem poboczy, odwodnieniem (rowy przydrożne) oraz robotami towarzyszącymi - humusowanie, regulacja kratek ściekowych, włazów kanałowych itp. "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 193,4 2018.07.05 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,8 2018.07.05 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.07.05 54
Formularz oferty doc 52,5 2018.07.05 49
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,5 2018.07.05 52
Projekt umowy doc 166,5 2018.07.05 50
PRZEDMIAR ROBÓT ASFALTOWANIE W 2018 ROKU docx 14,7 2018.07.05 52
Specyfikacje Techniczne na asfalt. dróg w 2018 roku. VI 2018 docx 258,1 2018.07.05 45
wykaz dróg do asfalt. w 2018 roku docx 33,3 2018.07.05 61
Wykaz osób doc 20,7 2018.07.05 49
Wykaz robót budowlanych doc 26,4 2018.07.05 52
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,5 2018.07.05 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 17,3 2018.07.23 70

Pobierz wszystkie dokumenty