Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-349/18

"Remont instalacji oświetlenia w pokojach mieszkalnych, kuchniach i łazienkach w domu studenckim DS ALFA blok 5 przy ul. Reymonta 17 w Krakowie- KC-zp.272-349/18 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 67,8 2018.07.05 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 215,0 2018.07.05 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2018.07.05 39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.07.05 45
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.07.05 39
Wykaz osób doc 40,0 2018.07.05 40
Wzór formularza oferty doc 63,5 2018.07.05 43
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.07.05 44
wzór umowy doc 235,0 2018.07.05 42
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2018.07.05 43
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.07.05 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 350,3 2018.07.20 59

Pobierz wszystkie dokumenty