Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-349/18

"Remont instalacji oświetlenia w pokojach mieszkalnych, kuchniach i łazienkach w domu studenckim DS "ALFA" blok 5 przy ul. Reymonta 17 w Krakowie- KC-zp.272-349/18 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 67,8 2018.07.05 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 215,0 2018.07.05 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2018.07.05 10
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.07.05 9
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.07.05 7
Wykaz osób doc 40,0 2018.07.05 7
Wzór formularza oferty doc 63,5 2018.07.05 11
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.07.05 9
wzór umowy doc 235,0 2018.07.05 10
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2018.07.05 13
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.07.05 10

Pobierz wszystkie dokumenty