Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-338/18

"Usługa renowacji i przeróbki łóżek stanowiących wyposażenie pokoi w Domu Studenckim nr 15 Maraton dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - Kc-zp.272-338/18."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,1 2018.07.04 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 56,5 2018.07.04 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 21,3 2018.07.04 32
Wykaz zrealizowanych usług doc 19,2 2018.07.04 30
Wzór formularza oferty doc 24,9 2018.07.04 24
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. doc 26,6 2018.07.04 26
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. doc 24,5 2018.07.04 25
Wzór umowy - usługi doc 34,4 2018.07.04 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.07.12 22
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 38,0 2018.07.05 26

Pobierz wszystkie dokumenty