Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-342/18

"dostawa biurek do laboratorium i foteli dla Uczelnianego Centrum Informatyki - KC-zp.272-342/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28,9 2018.07.03 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 72,6 2018.07.03 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2018.07.03 33
Wzór formularza oferty - dostawy docx 35,8 2018.07.03 55
Wzór umowy - dostawy docx 37,5 2018.07.03 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 342 xml 235,2 2018.07.03 33
Informacja z otwarcia ofert doc 24,0 2018.08.09 41
JEDZ docx 78,7 2018.07.03 46

Pobierz wszystkie dokumenty