Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN.271.6.2018

"Zadanie nr 2 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków Cz. 3 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno - wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle, Cz. 6 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo - wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa - etap II, Cz. 7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysiółek Koźlica, Kępa wraz z przepompownią WB - 11 i WB - 12, Cz. 10 Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przełączenia miasta Niepołomice z ZUW - 1, realizowanej w ramach projektu ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE "

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura otwarta pdf 149,5 2018.07.03 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 122,0 2018.07.03 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualizacja PFU zip 29381,6 2018.07.03 40
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 123,0 2018.07.03 30
Formularz oferty doc 146,5 2018.07.03 32
Harmongram rzeczowo-finansowy docx 105,7 2018.07.03 39
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowyc pdf 410,1 2018.07.03 28
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 151,2 2018.07.03 42
Program Funkcjonalno-Użytkowy zip 87556,3 2018.07.03 50
Projekt umowy zadanie 2 cz. 3, 6 -etap I, 7 i 10 pdf 602,7 2018.07.03 31
wykaz osób doc 115,0 2018.07.03 29
wykaz robót doc 113,0 2018.07.03 28
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 109,5 2018.07.03 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 121,5 2018.07.26 38
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ doc 1124,0 2018.07.11 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 115,5 2018.08.13 128

Pobierz wszystkie dokumenty