Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN.271.6.2018

"Zadanie nr 2 "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków" Cz. 3 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno - wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle", Cz. 6 "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo - wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa" - etap II, Cz. 7 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysiółek Koźlica, Kępa wraz z przepompownią WB - 11 i WB - 12", Cz. 10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przełączenia miasta Niepołomice z ZUW - 1", realizowanej w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE" "

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura otwarta pdf 149,5 2018.07.03 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 122,0 2018.07.03 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualizacja PFU zip 29381,6 2018.07.03 19
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 123,0 2018.07.03 9
Formularz oferty doc 146,5 2018.07.03 12
Harmongram rzeczowo-finansowy docx 105,7 2018.07.03 15
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowyc pdf 410,1 2018.07.03 8
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 151,2 2018.07.03 13
Program Funkcjonalno-Użytkowy zip 87556,3 2018.07.03 19
Projekt umowy zadanie 2 cz. 3, 6 -etap I, 7 i 10 pdf 602,7 2018.07.03 10
wykaz osób doc 115,0 2018.07.03 11
wykaz robót doc 113,0 2018.07.03 8
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 109,5 2018.07.03 11

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ doc 1124,0 2018.07.11 11

Pobierz wszystkie dokumenty