Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-328/18

"dostawa wagi analitycznej dla WIMiC KC-zp.272-328/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 4863,9 2018.07.02 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 56,3 2018.07.02 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,8 2018.07.02 17
Wzór formularza oferty - dostawy doc 28,4 2018.07.02 17
Wzór umowy - dostawy doc 33,4 2018.07.02 16

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 214,6 2018.07.04 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 215,7 2018.07.04 21

Pobierz wszystkie dokumenty