Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-313/18

"dostawa 1 sztuki zestawu komputerowego stacjonarnego i 1 sztuki serwera dla WIEiT KC-zp.272-313/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 153,4 2018.07.02 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 74,9 2018.07.02 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 75,5 2018.07.02 48
Wzór formularza oferty - dostawy doc 31,8 2018.07.02 47
Wzór umowy - dostawy doc 33,9 2018.07.02 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,7 2018.07.02 51
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.08.08 33

Pobierz wszystkie dokumenty