Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.16.2018

"Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Niepołomice do Ośrodków Adaptacyjno - Rehabilitacyjnych oraz z powrotem do miejsca zamieszkania, wraz z zapewnieniem opieki "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 184,1 2018.06.29 46

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 24,0 2018.07.05 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 55,1 2018.06.29 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.06.29 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału ni doc 81,0 2018.06.29 41
Projekt umowy doc 70,0 2018.06.29 41
Trasy Dowóz niepołnosprawne Kraków Przetarg docx 14,1 2018.06.29 47
Wykaz osób doc 39,5 2018.06.29 39
Wykaz pojazdów doc 35,5 2018.06.29 40
Wykaz usług doc 33,5 2018.06.29 41
Wzór oferty na dostawy doc 28,8 2018.06.29 40
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,3 2018.06.29 39

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,8 2018.07.02 44
Powiadomienie o zmianach w SIWZ -II doc 20,0 2018.07.04 49

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,0 2018.07.02 42
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - II doc 20,7 2018.07.04 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2018.07.12 47
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 19,5 2018.07.04 44

Pobierz wszystkie dokumenty