Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-312/18

"dostawa laptopów dla jednostek AGH KC-zp.272-312/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 166,2 2018.06.29 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 80,7 2018.06.29 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,0 2018.08.07 33
JEDZ doc 75,4 2018.06.29 49
Wzór formularza oferty - dostawy doc 30,5 2018.06.29 48
Wzór umowy - dostawy doc 35,6 2018.06.29 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,9 2018.06.29 48
Informacja z otwarcia ofert doc 23,5 2018.08.07 43

Pobierz wszystkie dokumenty