Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/56/2018

"Dostawa opatrunków stosowanych na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - uzupełnienie"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 111,9 2018.06.29 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 69,1 2018.06.29 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 34,0 2018.06.29 12
formularz cenowy - zał. nr 2 do SIWZ xls 156,5 2018.06.29 40
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ doc 58,0 2018.06.29 17
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 77,9 2018.06.29 12
wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ doc 85,5 2018.06.29 13
załącznik nr 1 do umowy docx 28,0 2018.06.29 11
załącznik nr 3 do umowy docx 27,5 2018.06.29 11

Pobierz wszystkie dokumenty