Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/56/2018

"Dostawa opatrunków stosowanych na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - uzupełnienie"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 111,9 2018.06.29 48

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe pdf 993,7 2018.08.09 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 69,1 2018.06.29 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 34,0 2018.06.29 38
formularz cenowy - zał. nr 2 do SIWZ xls 156,5 2018.06.29 71
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ doc 58,0 2018.06.29 43
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 77,9 2018.06.29 33
wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ doc 85,5 2018.06.29 41
załącznik nr 1 do umowy docx 28,0 2018.06.29 35
załącznik nr 3 do umowy docx 27,5 2018.06.29 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 488,4 2018.08.09 27
odpowiedź nr 1 do SIWZ pdf 2894,9 2018.07.24 33
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 993,7 2018.08.09 25

Pobierz wszystkie dokumenty