Szczegóły ogłoszenia

52/2018

"Dostawa odczynników laboratoryjnych i urządzenia do przygotowywania sond SPME"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 26,6 2018.06.27 106

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 865,8 2018.06.27 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.27 24
Formularz Cenowy xlsx 22,3 2018.06.27 50
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 24,0 2018.06.27 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2018.06.27 29
projekt umowy na D.jedn. docx 531,9 2018.06.27 26
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2018.06.27 26
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 40,0 2018.06.27 24

Pobierz wszystkie dokumenty