Szczegóły ogłoszenia

CRZP/70/2018/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku A i Wydziału Nawigacyjnego"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 579960-N-2018 pdf 220,0 2018.06.27 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 249,5 2018.06.27 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 309,5 2018.06.27 17
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2018.06.27 19
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2018.06.27 17
4_Wykaz osób doc 38,5 2018.06.27 17
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2018.06.27 16
6_Dokumetacja przetargowa zip 7564,9 2018.06.27 20
7_Wzór_umowy DOC 92,5 2018.06.27 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia pdf 533,6 2018.07.11 12

Pobierz wszystkie dokumenty