Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-293/18

"dostawa 2 szt. serwerów - KC-zp.272-293/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,2 2018.06.27 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 68,0 2018.06.27 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2018.06.27 26
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,7 2018.06.27 25
Wzór formularza oferty doc 27,6 2018.06.27 29
Wzór umowy - dostawy doc 32,6 2018.06.27 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2018.08.06 28
JEDZ ESPD 293 xml 120,8 2018.06.27 34

Pobierz wszystkie dokumenty