Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-306/18

"Kontrakt serwisowy (12 miesięczny) obejmujący zainstalowane na AGH mikroskopy elektronowe firmy FEI: Nova Nano SEM 200 (D8090), Nova Nano SEM 450 (9921038), Inspect S (9921048), Tecnai G2 20 TWIN (D2125), Quanta 200 FEG (D8049), Tecnai F20 (9921043), Quanta 3D 200i (9921055), Versa 3D FEG (9921056). - Kc-zp.272-306/18."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,5 2018.06.26 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,4 2018.06.26 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzór formularza oferty doc 27,6 2018.06.26 35
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. doc 26,8 2018.06.26 42
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu. doc 26,7 2018.06.26 41
Wzór umowy - usługi doc 28,6 2018.06.26 41
Wzór wykazu osób. doc 19,6 2018.06.26 38
Wzór wykazu usług. doc 19,4 2018.06.26 39
Wzór zobowiązania doc 133,5 2018.06.26 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.07.04 32

Pobierz wszystkie dokumenty