Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-332/18

"Remont sali wykładowej nr 3 w pawilonie A-4 AGH w Krakowie- KC-zp.272-332/18 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,5 2018.06.26 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 232,0 2018.06.26 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.06.26 38
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.06.26 37
Wykaz osób doc 37,0 2018.06.26 38
Wzór formularza oferty doc 61,5 2018.06.26 37
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.06.26 39
wzór umowy doc 241,5 2018.06.26 39
wzór wykazu robót budowlanych doc 37,0 2018.06.26 32
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.06.26 33

Pobierz wszystkie dokumenty