Szczegóły ogłoszenia

WM-zp.5/18

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skarbińskiego2 w Krakowie w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznych: ciepłej wody, centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi - WM-zp.5/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 70,6 2018.06.26 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 720,3 2018.06.26 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,1 2018.06.26 10
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2018.06.26 10
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 42,0 2018.06.26 8
Wykaz osób doc 43,5 2018.06.26 10
Wzór formularza oferty doc 693,0 2018.06.26 8
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 33,0 2018.06.26 9
wzór umowy doc 832,5 2018.06.26 13
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,5 2018.06.26 10
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.06.26 10

Pobierz wszystkie dokumenty