Szczegóły ogłoszenia

WM-zp.5/18

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skarbińskiego2 w Krakowie w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznych: ciepłej wody, centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi - WM-zp.5/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 70,6 2018.06.26 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 720,3 2018.06.26 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,1 2018.06.26 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2018.06.26 35
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 42,0 2018.06.26 39
Wykaz osób doc 43,5 2018.06.26 41
Wzór formularza oferty doc 693,0 2018.06.26 36
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 33,0 2018.06.26 38
wzór umowy doc 832,5 2018.06.26 45
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,5 2018.06.26 38
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.06.26 41

Pobierz wszystkie dokumenty