Szczegóły ogłoszenia

BP.271.34.2018.BS

"Przebudowa ul. Jasnej w Śremie - modernizacja chodników."

Gmina Śrem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 54,4 2018.06.19 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,5 2018.06.19 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
D.2 Plan sytuacyjny - Śrem ul. Jasna-Model pdf 16480,4 2018.06.19 10
Kosztorys ofertowy chodniki ul. Jasna Śrem pdf 135,8 2018.06.19 10
Przedmiar chodniki ul. Jasna Śrem pdf 117,8 2018.06.19 10
SST zip 2099,2 2018.06.19 10
załączniki do siwz zip 18897,7 2018.06.19 10

Pobierz wszystkie dokumenty