Szczegóły ogłoszenia

BP.271.34.2018.BS

"Przebudowa ul. Jasnej w Śremie - modernizacja chodników."

Gmina Śrem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 54,4 2018.06.19 1

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,5 2018.06.19 1

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
D.2 Plan sytuacyjny - Śrem ul. Jasna-Model pdf 16480,4 2018.06.19 1
Kosztorys ofertowy chodniki ul. Jasna Śrem pdf 135,8 2018.06.19 1
Przedmiar chodniki ul. Jasna Śrem pdf 117,8 2018.06.19 1
SST zip 2099,2 2018.06.19 1
załączniki do siwz zip 18897,7 2018.06.19 2

Pobierz wszystkie dokumenty