Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-48/18

"Zwiększenie ilości posiadanych licencji modułów Infomedica/AMMS do licencji otwartej oraz funkcjonalności AMMS e-ZLA, świadczenie usług serwisowych posiadanych modułów systemu HIS Infomedica/AMMS, nadzór autorski posiadanych modułów systemu HIS Infomedica/AMMS"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS120-273604 pdf 135,4 2018.06.26 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 1167,9 2018.06.26 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Wzór oferty doc 34,2 2018.06.26 24
2 Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,8 2018.06.26 17
3.1. Wzór umowy zakup licencji pdf 954,5 2018.06.26 24
3.2. wzór umowy opieka serwisowa pdf 1223,1 2018.06.26 25
3.3. Wzór umowy nadzór autorski pdf 1259,8 2018.06.26 23
4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2018.06.26 17
Instrukcja składania elektronicznego JEDZ pdf 522,9 2018.06.26 17

Pobierz wszystkie dokumenty