Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-257/18

"Dostawa kamer dla WEAIiIB - Kc-zp.272-257/18."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,9 2018.06.25 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 65,8 2018.06.25 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2018.07.31 16
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 76,5 2018.06.25 29
Wzór formularza oferty doc 26,2 2018.06.25 27
Wzór umowy - dostawy doc 31,3 2018.06.25 24

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 215,7 2018.07.13 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu docx 221,3 2018.07.10 26
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2018.07.31 24
JEDZ - espd - Kc-zp.272-257 18 xml 121,0 2018.06.25 34
NOWY Formularz oferty docx 29,0 2018.07.13 20
NOWY Wzór umowy docx 31,4 2018.07.13 19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 34,5 2018.07.13 23

Pobierz wszystkie dokumenty