Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-257/18

"Dostawa kamer dla WEAIiIB - Kc-zp.272-257/18."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,9 2018.06.25 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 65,8 2018.06.25 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2018.07.31 24
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 76,5 2018.06.25 38
Wzór formularza oferty doc 26,2 2018.06.25 36
Wzór umowy - dostawy doc 31,3 2018.06.25 31

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 215,7 2018.07.13 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu docx 221,3 2018.07.10 36
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2018.07.31 31
JEDZ - espd - Kc-zp.272-257 18 xml 121,0 2018.06.25 41
NOWY Formularz oferty docx 29,0 2018.07.13 27
NOWY Wzór umowy docx 31,4 2018.07.13 28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 34,5 2018.07.13 30

Pobierz wszystkie dokumenty