Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-325/18

"dostawa karty graficznej dla WIMiIP KC-zp.272-325/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 4904,1 2018.06.25 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 56,7 2018.06.25 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,9 2018.06.25 30
Wzór formularza oferty - dostawy doc 28,4 2018.06.25 19
Wzór umowy - dostawy doc 32,8 2018.06.25 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.07.03 21

Pobierz wszystkie dokumenty