Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN.271.5.2018

"Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże - Zachód tj. część 2 zadania nr 1 Oczyszczalnie ścieków realizowanego w ramach projektu ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE"

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu procedura otwarta pdf 151,9 2018.06.22 123

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach ogłoszenia(procedura pełna) -2 pdf 88,3 2018.07.25 40
Zmiana ogłoszenia - informacje dodatkowe pdf 75,6 2018.06.22 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 346,0 2018.06.22 132

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 103,1 2018.06.22 44
Formularz oferty doc 127,5 2018.06.22 47
Formularz oferty prawidłowy doc 127,5 2018.07.25 23
Harmongram realizacji robót_prawidłowy docx 99,2 2018.07.25 27
Harmonogram realizacji robót docx 98,8 2018.06.22 71
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowyc pdf 410,0 2018.06.22 45
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 150,8 2018.06.22 52
Projekt umowy pdf 546,4 2018.06.22 64
Projekt umowy_prawidłowy pdf 547,4 2018.07.25 25
Wykaz osób doc 120,5 2018.06.22 45
Wykaz robót doc 113,5 2018.06.22 52
zad.1 cz.2_decyzja OOŚ+SKO pdf 12696,6 2018.06.22 52
zad.1 cz.2_MPZP rar 13996,2 2018.06.22 60
zad.1 cz.2_PFU pdf 51736,2 2018.06.22 158
zad.1 cz.2_raport OOS rar 81067,3 2018.06.22 56
zad.1 cz.2_schemat technologiczny pdf 275,9 2018.06.22 101
zad.1 cz.2_UMiG_warunki zjazd pdf 1847,1 2018.06.22 42
zad.1 cz.2_warunki bud. wylotu pdf 576,5 2018.06.22 51
zad.1 cz.2_warunki odprow. wód deszczowych pdf 448,3 2018.06.22 52
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 99,9 2018.06.22 45

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ -2 doc 97,5 2018.07.25 50
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 104,0 2018.06.25 111
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - 3 doc 97,0 2018.07.25 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 1126,5 2018.07.10 110
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -3 doc 147,0 2018.07.25 56
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -6 doc 106,5 2018.07.25 44
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 133,0 2018.07.25 38
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-4 doc 133,0 2018.07.25 42
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-5 doc 149,5 2018.07.25 51
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-7 doc 106,0 2018.07.25 55
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-8 doc 104,5 2018.07.25 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 97,3 2018.08.10 167

Pobierz wszystkie dokumenty