Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN.271.5.2018

"Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże - Zachód tj. część 2 zadania nr 1 Oczyszczalnie ścieków realizowanego w ramach projektu ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE"

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu procedura otwarta pdf 151,9 2018.06.22 134

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach ogłoszenia(procedura pełna) -2 pdf 88,3 2018.07.25 46
Zmiana ogłoszenia - informacje dodatkowe pdf 75,6 2018.06.22 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 346,0 2018.06.22 141

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 103,1 2018.06.22 48
Formularz oferty doc 127,5 2018.06.22 51
Formularz oferty prawidłowy doc 127,5 2018.07.25 26
Harmongram realizacji robót_prawidłowy docx 99,2 2018.07.25 33
Harmonogram realizacji robót docx 98,8 2018.06.22 78
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowyc pdf 410,0 2018.06.22 49
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 150,8 2018.06.22 57
Projekt umowy pdf 546,4 2018.06.22 69
Projekt umowy_prawidłowy pdf 547,4 2018.07.25 29
Wykaz osób doc 120,5 2018.06.22 50
Wykaz robót doc 113,5 2018.06.22 59
zad.1 cz.2_decyzja OOŚ+SKO pdf 12696,6 2018.06.22 59
zad.1 cz.2_MPZP rar 13996,2 2018.06.22 67
zad.1 cz.2_PFU pdf 51736,2 2018.06.22 182
zad.1 cz.2_raport OOS rar 81067,3 2018.06.22 61
zad.1 cz.2_schemat technologiczny pdf 275,9 2018.06.22 110
zad.1 cz.2_UMiG_warunki zjazd pdf 1847,1 2018.06.22 48
zad.1 cz.2_warunki bud. wylotu pdf 576,5 2018.06.22 60
zad.1 cz.2_warunki odprow. wód deszczowych pdf 448,3 2018.06.22 58
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 99,9 2018.06.22 50

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ -2 doc 97,5 2018.07.25 55
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 104,0 2018.06.25 115
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - 3 doc 97,0 2018.07.25 55

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 1126,5 2018.07.10 114
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -3 doc 147,0 2018.07.25 60
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -6 doc 106,5 2018.07.25 49
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 133,0 2018.07.25 43
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-4 doc 133,0 2018.07.25 46
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-5 doc 149,5 2018.07.25 55
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-7 doc 106,0 2018.07.25 59
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-8 doc 104,5 2018.07.25 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 97,3 2018.08.10 193

Pobierz wszystkie dokumenty