Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN.271.5.2018

"Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże - Zachód tj. część 2 zadania nr 1 "Oczyszczalnie ścieków" realizowanego w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE""

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu procedura otwarta pdf 151,9 2018.06.22 82

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia - informacje dodatkowe pdf 75,6 2018.06.22 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 346,0 2018.06.22 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 103,1 2018.06.22 36
Formularz oferty doc 127,5 2018.06.22 38
Harmonogram realizacji robót docx 98,8 2018.06.22 51
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowyc pdf 410,0 2018.06.22 34
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 150,8 2018.06.22 38
Projekt umowy pdf 546,4 2018.06.22 42
Wykaz osób doc 120,5 2018.06.22 33
Wykaz robót doc 113,5 2018.06.22 41
zad.1 cz.2_decyzja OOŚ+SKO pdf 12696,6 2018.06.22 36
zad.1 cz.2_MPZP rar 13996,2 2018.06.22 47
zad.1 cz.2_PFU pdf 51736,2 2018.06.22 108
zad.1 cz.2_raport OOS rar 81067,3 2018.06.22 36
zad.1 cz.2_schemat technologiczny pdf 275,9 2018.06.22 75
zad.1 cz.2_UMiG_warunki zjazd pdf 1847,1 2018.06.22 30
zad.1 cz.2_warunki bud. wylotu pdf 576,5 2018.06.22 36
zad.1 cz.2_warunki odprow. wód deszczowych pdf 448,3 2018.06.22 38
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 99,9 2018.06.22 31

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 104,0 2018.06.25 72

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 1126,5 2018.07.10 32

Pobierz wszystkie dokumenty