Szczegóły ogłoszenia

CRZP/65/2018/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - WE powtórne 3"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
577898-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 96,6 2018.06.22 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 480,5 2018.06.22 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 315,0 2018.06.22 13
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 268,0 2018.06.22 8
3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 268,0 2018.06.22 8
4_Specyfikacja techniczna doc 323,5 2018.06.22 34
5_Wzór umowy docx 291,3 2018.06.22 10

Pobierz wszystkie dokumenty