Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-316/18

"Malowanie wszystkich pomieszczeń wraz z remontem sieci komputerowej oraz oświetlenia i instalacji elektrycznej w budynku domu studenckiego DS ALFA blok 2 i 3 w Krakowie, przy ul. Reymonta 7, KC-zp.272-316/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 35,8 2018.06.22 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 225,5 2018.06.22 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2018.06.22 50
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.06.22 42
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.06.22 43
Wykaz osób doc 42,0 2018.06.22 39
Wzór formularza oferty doc 63,5 2018.06.22 37
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.06.22 41
wzór umowy doc 249,0 2018.06.22 47
wzór wykazu robót budowlanych doc 54,0 2018.06.22 44
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.06.22 40

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 212,4 2018.06.28 47

Pobierz wszystkie dokumenty