Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.20.2018

"" Budowa budynku gospodarczo - garażowego w Trzebieży ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 72 (obecnie Wkrzańska 72) wraz z zagospodarowaniem terenu, działka nr ewidencyjny 111/15, gmina Police. ""

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 219,7 2018.06.22 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 317,9 2018.06.22 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
decyzja o pozwoleniu Trzebiez pdf 1572,1 2018.06.22 26
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej pdf 178,1 2018.06.22 29
IS 01s pdf 246,1 2018.06.22 29
IS 02s pdf 130,2 2018.06.22 24
IS 03s pdf 98,0 2018.06.22 27
IS 04s pdf 35,9 2018.06.22 29
K1 pdf 179,0 2018.06.22 32
K2 pdf 204,2 2018.06.22 30
K3 pdf 295,7 2018.06.22 28
K4 pdf 353,1 2018.06.22 33
K5 pdf 146,7 2018.06.22 24
K6 pdf 187,6 2018.06.22 27
K7 pdf 191,0 2018.06.22 29
K8 pdf 189,3 2018.06.22 31
Opis techniczny architektura pdf 231,2 2018.06.22 28
Opis techniczny elektryczna pdf 3741,3 2018.06.22 32
Opis techniczny sanitarne pdf 100,0 2018.06.22 28
Opis_techniczny konstrukcja pdf 657,0 2018.06.22 34
Oświadczenie o dysponowaniu pdf 143,1 2018.06.22 26
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału pdf 259,9 2018.06.22 27
Przedmiar elektryczna pdf 273,8 2018.06.22 34
Przedmiar ogólnobud. pdf 98,3 2018.06.22 33
Przedmiar sanitarna pdf 48,0 2018.06.22 37
Rysunek 01a pdf 136,5 2018.06.22 38
Rysunek 01z pdf 163,0 2018.06.22 31
Rysunek 02a pdf 829,1 2018.06.22 28
Rysunek 03a pdf 157,6 2018.06.22 29
Rysunek 04a pdf 550,1 2018.06.22 34
Rysunek 05a pdf 575,4 2018.06.22 31
Rysunek 07a pdf 51,8 2018.06.22 28
Rysunek 6a architektura pdf 51,9 2018.06.22 33
Rysunek nr E01 pdf 338,3 2018.06.22 36
Rysunek nr E02 pdf 347,5 2018.06.22 31
Rysunek nr E03 pdf 553,2 2018.06.22 36
Rysunek nr E04 pdf 269,7 2018.06.22 36
Specyfikacja elektryczna pdf 166,5 2018.06.22 34
Specyfikacja techniczna ogólnobud. pdf 453,9 2018.06.22 25
Umowa wzór pdf 160,7 2018.06.22 30
Wykaz robót pdf 127,7 2018.06.22 31
Wzór oferty na roboty budowlane pdf 200,0 2018.06.22 33
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,5 2018.06.22 25

Pobierz wszystkie dokumenty