Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-265/18

"dostawa 6 szt. projektorów dla WIMiIP - KC-zp.272-265/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28,8 2018.06.22 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 74,0 2018.06.22 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,8 2018.07.06 4
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,1 2018.06.22 12
Wzór formularza oferty m docx 29,1 2018.06.22 14
Wzór umowy - 265 docx 32,2 2018.06.22 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ 265 xml 235,0 2018.06.22 17

Pobierz wszystkie dokumenty