Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-329/18

"Remont konserwatorski elewacji wschodniej, południowej i północnej wraz z remontem okien pawilonu A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-329/18 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 41,3 2018.06.21 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 78,7 2018.06.21 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 58,0 2018.06.21 37
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2018.06.21 38
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 25,1 2018.06.21 38
Wykaz osób doc 40,5 2018.06.21 48
Wykaz robót doc 45,5 2018.06.21 46
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.06.21 42
Wzór umowy doc 238,0 2018.06.21 43
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2018.06.21 40

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 217,4 2018.06.22 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Nowe Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2018.06.22 40
Nowe Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 39,0 2018.06.22 37
Nowy Formularz oferty doc 58,0 2018.06.22 37
Nowy Wykaz osób doc 40,5 2018.06.22 39
Nowy Wykaz robót doc 45,5 2018.06.22 42
Nowy Wzór umowy doc 238,0 2018.06.22 38
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 17,5 2018.06.22 44

Pobierz wszystkie dokumenty