Szczegóły ogłoszenia

NA/P/155/2018

"Świadczenie usług transportowych przez okres 12 miesięcy dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 57,5 2018.06.21 78

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 73,2 2018.06.21 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.06.21 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.06.21 36
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy docx 22,5 2018.06.21 53
Zał nr 2 Szczegółowy opis zamówienia doc 43,0 2018.06.21 39
Zał nr 5 Wzór umowy na usługi doc 98,0 2018.06.21 41

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 23,2 2018.06.26 25
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 27_06 doc 20,0 2018.06.27 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.06.29 29

Pobierz wszystkie dokumenty