Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-317/18

"Usługa transportowa - wynajem autobusu lub busa wraz z kierowcą na zajęcia terenowe z geologii złóż rud na Ukrainie, dla WGGiOŚ - Kc-zp.272-317/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,6 2018.06.21 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,6 2018.06.21 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzór formularza oferty doc 24,7 2018.06.21 42
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu doc 24,4 2018.06.21 29
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 24,4 2018.06.21 35
Wzór umowy - usługi doc 34,4 2018.06.21 33

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 215,4 2018.06.26 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.06.29 31

Pobierz wszystkie dokumenty