Szczegóły ogłoszenia

NA/P/186/2018

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku H (H-021A, H-200, H-215)"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2018.06.21 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,8 2018.06.21 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.06.21 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.06.21 10
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3200,1 2018.06.21 17
Wykaz osób doc 19,1 2018.06.21 9
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.06.21 9
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,8 2018.06.21 11
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1874,5 2018.06.21 8
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.06.21 11

Pobierz wszystkie dokumenty