Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-327/18

"wynajęcie autokaru wraz z kierowcą na zajęcia terenowe dla studentów III roku INiG oraz II roku GiG studiów niestacjonarnych WWNiG - KC-zp.272-327/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,0 2018.06.21 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 55,8 2018.06.21 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2018.06.29 29
Wzór formularza oferty docx 27,3 2018.06.21 37
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu1 docx 27,8 2018.06.21 32
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu1 docx 25,9 2018.06.21 31
Wzór umowy - usługi1 docx 32,3 2018.06.21 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.06.29 38

Pobierz wszystkie dokumenty