Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-211/18

" na dostawę laptopa i 2 szt. monitora LCD dla WIEiT AGH - KC-zp.272-211/18 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,7 2018.06.20 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 212,5 2018.06.20 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2018.08.01 14
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,8 2018.07.06 20
Wzór formularza oferty doc 59,0 2018.06.20 26
Wzór umowy - dostawy doc 79,5 2018.06.20 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 221,5 2018.06.20 28
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2018.08.01 26
JEDZ 211 xml 231,6 2018.06.20 27
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 211-1 docx 16,0 2018.06.22 32
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 211-2 docx 16,1 2018.06.26 30
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 215,6 2018.06.22 38

Pobierz wszystkie dokumenty