Szczegóły ogłoszenia

CRZP/62/2018/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - WE powtórne 2"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
575812-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 98,2 2018.06.19 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 487,0 2018.06.19 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 319,5 2018.06.19 38
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 268,5 2018.06.19 28
3_Informacja o przynależności do grupy kapitałowej doc 268,0 2018.06.19 27
4_Specyfikacja techniczna doc 405,0 2018.06.19 73
5_Wzór umowy docx 291,5 2018.06.19 27

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 348,0 2018.06.22 21
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_2 pdf 408,2 2018.06.25 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 360,8 2018.06.22 23

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty