Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-319/18

"Modernizacja głównej klatki schodowej w paw. B-5 AGH w Krakowie, KC-zp.272-319/18 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,2 2018.06.19 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 74,9 2018.06.19 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.06.19 40
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.06.19 39
Wykaz osób doc 39,5 2018.06.19 38
Wzór formularza oferty doc 61,0 2018.06.19 42
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.06.19 40
wzór umowy doc 237,0 2018.06.19 37
wzór wykazu robót budowlanych doc 48,5 2018.06.19 33
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.06.19 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 250,1 2018.07.04 49

Pobierz wszystkie dokumenty