Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-324/18

"Malowanie wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej wewnętrznej wraz z wymianą ościeżnic drzwiowych w łazienkach w budynku domu studenckiego DS-1 Olimp w Krakowie, przy ul. Rostafińskiego 9, KC-zp.272-324/18 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 68,2 2018.06.19 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,9 2018.06.19 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.06.19 46
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.06.19 46
Wykaz osób doc 40,0 2018.06.19 42
Wzór formularza oferty doc 59,0 2018.06.19 40
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.06.19 37
wzór umowy doc 243,5 2018.06.19 48
wzór wykazu robót budowlanych doc 48,5 2018.06.19 47
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.06.19 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,9 2018.07.04 37
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2018.07.04 62

Pobierz wszystkie dokumenty