Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-275/18

"usługi transportowe dla WGGiOŚ"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 52,5 2018.06.14 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 60,6 2018.06.14 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,1 2018.06.14 44
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 25,6 2018.06.14 43
Wzór formularza oferty doc 26,1 2018.06.14 38
Wzór umowy - usługi doc 32,3 2018.06.14 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,6 2018.06.22 42

Pobierz wszystkie dokumenty