Szczegóły ogłoszenia

ZP/1149/U/18

"Przegląd, konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UAM"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 573177 docx 27,2 2018.06.14 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 189,0 2018.06.14 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 135,5 2018.06.14 41
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 75,5 2018.06.14 27
Załącznik nr 1a - Oświadczenie Wykonawcy RODO docx 21,6 2018.06.14 30
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy doc 60,0 2018.06.14 31
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawca docx 30,0 2018.06.14 26
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podwykonawcach docx 26,8 2018.06.14 30
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 91,5 2018.06.14 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sparwie SIWZ 1-2 pdf 418,8 2018.06.27 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,5 2018.07.02 21
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 25,3 2018.07.02 21

Pobierz wszystkie dokumenty