Szczegóły ogłoszenia

ZP/1149/U/18

"Przegląd, konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UAM"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 573177 docx 27,2 2018.06.14 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 189,0 2018.06.14 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 135,5 2018.06.14 47
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 75,5 2018.06.14 34
Załącznik nr 1a - Oświadczenie Wykonawcy RODO docx 21,6 2018.06.14 37
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy doc 60,0 2018.06.14 38
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawca docx 30,0 2018.06.14 33
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podwykonawcach docx 26,8 2018.06.14 35
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 91,5 2018.06.14 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sparwie SIWZ 1-2 pdf 418,8 2018.06.27 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,5 2018.07.02 26
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 25,3 2018.07.02 27

Pobierz wszystkie dokumenty