Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.15.2018

"Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Drwini w celu utworzenia "Centrum Opieki Nad Małymi dziećmi""

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 244,9 2018.06.13 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 77,4 2018.06.13 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 106556,9 2018.06.13 24
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,9 2018.06.13 5
Formularz oferty doc 63,0 2018.06.13 8
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 44,0 2018.06.13 4
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 88,0 2018.06.13 5
Projekt umowy doc 232,0 2018.06.13 7
STWIOR pdf 953,3 2018.06.13 13
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2018.06.13 9
Wykaz osób doc 50,0 2018.06.13 4
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 30,0 2018.06.13 4

Pobierz wszystkie dokumenty