Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.14.2018

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu ,,Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki,,"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 176,7 2018.06.13 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 322,1 2018.06.13 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 337,0 2018.06.13 64
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 281,6 2018.06.13 61
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 294,0 2018.06.13 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 338,5 2018.06.13 65
Projekt umowy doc 376,5 2018.06.13 70
Wykaz osób doc 300,0 2018.06.13 66
Wykaz usług doc 295,5 2018.06.13 58
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 278,9 2018.06.13 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 276,1 2018.06.21 67

Pobierz wszystkie dokumenty