Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.14.2018

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu ,,Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki,,"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 176,7 2018.06.13 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 322,1 2018.06.13 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 337,0 2018.06.13 6
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 281,6 2018.06.13 4
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 294,0 2018.06.13 4
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 338,5 2018.06.13 5
Projekt umowy doc 376,5 2018.06.13 5
Wykaz osób doc 300,0 2018.06.13 5
Wykaz usług doc 295,5 2018.06.13 7
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 278,9 2018.06.13 7

Pobierz wszystkie dokumenty