Szczegóły ogłoszenia

NA/P/168/2018

"Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,2 2018.06.11 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 84,0 2018.06.11 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.06.11 5
Formularz oferty - wzór doc 158,5 2018.06.11 8
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.06.11 4
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 26779,6 2018.06.11 17
Wykaz osób doc 19,3 2018.06.11 6
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.06.11 4
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1828,6 2018.06.11 6
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.06.11 4

Pobierz wszystkie dokumenty