Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.14.2018

"Budowa sali pneumatycznej wraz ze sztuczną nawierzchnią"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 72,1 2018.06.11 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 64,6 2018.06.11 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 14648,4 2018.06.11 16
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,6 2018.06.11 7
Formularz oferty doc 55,0 2018.06.11 10
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 34,0 2018.06.11 7
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,5 2018.06.11 7
Projekt umowy doc 282,0 2018.06.11 9
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2018.06.11 11
Wykaz osób doc 50,0 2018.06.11 9
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,8 2018.06.11 17

Pobierz wszystkie dokumenty