Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.13.2018

"Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 258,6 2018.06.11 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 111,7 2018.06.11 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja - zadanie nr 1 zip 6231,6 2018.06.11 33
Dokumentacja - zadanie nr 2 zip 10910,9 2018.06.11 26
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 122,0 2018.06.11 24
Formularz oferty doc 109,5 2018.06.11 25
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 83,0 2018.06.11 21
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 158,0 2018.06.11 23
Projekt umowy zadanie czesciowe nr 1 doc 299,5 2018.06.11 21
Projekt umowy zadanie czesciowe nr 2 doc 300,0 2018.06.11 21
STWIORB zip 341,4 2018.06.11 22
Wykaz robót budowlanych doc 93,5 2018.06.11 21
Wykaz osób doc 95,5 2018.06.11 21
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 70,5 2018.06.11 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 67,9 2018.06.26 40

Pobierz wszystkie dokumenty