Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.13.2018

"Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 258,6 2018.06.11 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 111,7 2018.06.11 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja - zadanie nr 1 zip 6231,6 2018.06.11 9
Dokumentacja - zadanie nr 2 zip 10910,9 2018.06.11 5
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 122,0 2018.06.11 3
Formularz oferty doc 109,5 2018.06.11 5
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 83,0 2018.06.11 3
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 158,0 2018.06.11 3
Projekt umowy zadanie czesciowe nr 1 doc 299,5 2018.06.11 3
Projekt umowy zadanie czesciowe nr 2 doc 300,0 2018.06.11 4
STWIORB zip 341,4 2018.06.11 5
Wykaz robót budowlanych doc 93,5 2018.06.11 3
Wykaz osób doc 95,5 2018.06.11 3
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 70,5 2018.06.11 3

Pobierz wszystkie dokumenty