Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.8.2018

""Budowę drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 28A na terenie leśnictw Niewiadowo-Dzisna o długości w km 0+000,00 do 2+750,57""

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Goleniów

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 11529,2 2018.06.08 11

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pdf 8728,3 2018.06.14 2

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 1046,8 2018.06.08 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja - pozwolenie na budowę pdf 1731,0 2018.06.08 6
Decyzja o warunkach zabudwy pdf 1694,5 2018.06.08 5
Decyzja warunki środkowiskowe pdf 783,6 2018.06.08 6
Mapa do warunków zabudowy pdf 892,5 2018.06.08 7
Opinia geotechniczna pdf 6113,6 2018.06.08 8
Przedmiar - Załącznik nr 10 do SIWZ pdf 233,9 2018.06.08 17
STWiOR pdf 29841,5 2018.06.08 8
Zał. 11 i 11a - Projekty, profile, przekroje zip 16352,5 2018.06.08 11
Załaczniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 edytowalne docx 32,2 2018.06.08 4
Załącznik nr 13 - Projekt Umowy pdf 623,4 2018.06.08 9

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana treści SIWZ nr 1 pdf 1157,4 2018.06.13 7
Zmiana treści SIWZ nr 2 pdf 2266,6 2018.06.14 1

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 266,2 2018.06.14 3

Pobierz wszystkie dokumenty