Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-276/18

"Przebudowa sal 117 i 118 w paw. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-276/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,0 2018.06.08 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,2 2018.06.08 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
276 wzór umowy doc 234,5 2018.06.08 5
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.06.08 4
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.06.08 4
Wykaz osób doc 43,0 2018.06.08 4
Wzór formularza oferty doc 63,0 2018.06.08 4
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2018.06.08 4
wzór wykazu robót budowlanych doc 51,5 2018.06.08 4
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.06.08 3

Pobierz wszystkie dokumenty