Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-276/18

"Przebudowa sal 117 i 118 w paw. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-276/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,0 2018.06.08 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,2 2018.06.08 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
276 wzór umowy doc 234,5 2018.06.08 55
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.06.08 48
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.06.08 51
Wykaz osób doc 43,0 2018.06.08 55
Wzór formularza oferty doc 63,0 2018.06.08 49
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2018.06.08 48
wzór wykazu robót budowlanych doc 51,5 2018.06.08 53
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.06.08 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 249,5 2018.06.25 73

Pobierz wszystkie dokumenty